Konkurranseklagenemnda har gitt Cappelen Damm medhold i den såkalte Bokbasesaken

«Bokbasesaken»:

Ikke konkurransesamarbeid

Konkurranseklagenemnda har gitt Cappelen Damm medhold i at Konkurransetilsynets vedtak i den såkalte Bokbasesaken var uberettiget.

Konkurransetilsynet ila i 2021 Norges fire største forlag overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner for et påstått ulovlig bransjesamarbeid gjennom selskapet Bokbasen. Cappelen Damm påklaget vedtaket hvor forlaget ble ilagt et overtredelsesgebyr på 132 millioner kroner. Konkurranseklagenemnda har i dag kjent vedtaket fra Konkurransetilsynet ugyldig. Bokbasen har ikke vært et virkemiddel for å begrense konkurransen i bokmarkedet.

— Vi har vært tydelige i denne saken hele veien. Dagens avgjørelse er en bekreftelse på det vi har hevdet fra start: At påstandene om konkurransesamarbeid er grunnløse og bygger på en manglende forståelse av hvordan bransjen fungerer. Vi er derfor tilfredse med at konkurranseklagenemda omgjorde tilsynets vedtak. Denne saken har vært belastende for en samlet bokbransje. Nå kan vi endelig legge den bak oss, og bruke alle krefter på å bringe bøkene og litteraturen ut til norske lesere, sier administrerende direktør i Cappelen Damm, Sarah C. J. Willand.

Bokbasen AS er Norges ledende aktør for produksjon og foredling av metadata, og leverer informasjon for å presentere norske utgivelser i alle formater på nett. Bokbasen tilbyr infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, nettbokhandel, strømmetjenester, bibliotek og skole over hele landet.