Konkurranseklagenemnda gir Aschehoug medhold – seks års kamp mot Konkurransetilsynet er vunnet

I 2018 var Konkurransetilsynet på razzia, og nesten fem år senere ble Aschehoug og fire andre aktører i norsk bokbransje ilagt overtredelsesgebyr på til sammen 545 millioner kroner for brudd på konkurranseloven § 10. Konkurransetilsynet påsto i vedtaket at forlagene hadde delt konkurransesensitiv informasjon seg imellom, herunder informasjon om planlagte priser på kommende bøker, gjennom Bokbasen. I dag har Konkurranseklagenemnda omgjort Konkurransetilsynets vedtak. Aschehoug og de fire andre aktørene er dermed frikjent for alle anklager. Konkurranseklagenemndas avgjørelse kan ikke ankes, hvilket innebærer at denne saken nå har fått et endelig punktum.

– Konkurransetilsynets vedtak var basert på feil faktum, manglende forståelse for bokbransjen, sviktende hypoteser og feilslutninger. Saken er ytterst pinlig for Konkurransetilsynet, sier konsernsjef og forlegger Mads Nygaard i Aschehoug. – Faktum er at påstandene var uten rot i noen virkelighet, og arbeidet de har gjort i denne saken har vært preget av manglende forståelse av bokmarkedet, slurv og forutinntatthet. Vi har måttet vente i årevis på at tilsynet skal gjøre jobben sin, vi har brukt utallige arbeidstimer og mange millioner kroner på advokater, for å forsvare oss mot grunnløse anklager. Tilsynet gikk også tungt ut i media med forhåndsdømming, noe som har vært belastende og til skade for vårt omdømme. Det er på høy tid at det rettes fokus mot Konkurransetilsynets politiserte og agendastyrte virksomhet, som mangler respekt for de valgte politikernes vilje og retning, sier Mads Nygaard.