Kommuner ønsker digitaliseringshjelp

(Fornebu, 14. juni 2017) Over 50 kommuner har inngått et samarbeid med Telenor «Smart Kommune» for å sette kraft bak det viktige digitaliseringsarbeidet. Innbyggerne i landets kommuner forventer digitale løsninger og møteplasser, men mange kommuner har ennå ingen strategi for digitalisering.

Halvparten av oss mener kommuner bør bli flinkere til å ta i bruk ny teknologi, i tillegg mener nesten 90 prosent at eldreomsorgen vil bli bedre med velferdsteknologi, ifølge tidligere undersøkelser Telenor har gjennomført.

– Forventningene i befolkningen til at kommunene skal ha smarte digitale løsninger bare vokser. Og i vår dialog med kommuner over hele Norge merker vi en økende etterspørsel etter råd om løsninger som kan lette dette viktige arbeidet, sier Ove Fredheim, leder for Telenors bedriftsmarked.

Mangler overordnet strategi

For å sette kraft bak digitaliseringsarbeidet, har over 50 kommuner nå inngått et samarbeid med Telenors «Smart kommune»-prosjekt. De fleste kommuner starter jobber med digitalisering innen helse- og omsorg, eller de jobber for å lette den digitale kommunikasjonen mellom innbygger og kommunen.

– Med eldrebølgen vokser behovet for å tenke nytt og tilby smarte løsninger i hjemmet, og det er ofte slik kommuner starter på digitaliseringsarbeidet. Men mulighetene med ny teknologi finnes i alle sektorer. Vår erfaring er at mange kommuner mangler en overordnet strategi. Vårt råd er entydig: Dette arbeidet må drives fra ledelsen i kommunen for å sikre gode løsninger på tvers av de forskjellige etater og fagområder, sier Fredheim.

Forventningene i befolkningen til at kommunene skal ha smarte digitale løsninger bare vokser, sier Ove Fredheim, leder for Telenors bedriftsmarked. Foto: Martin Fjellanger

Digitale løsninger må virke for alle

– En nyansatt i teknisk etat som skal starte med eiendomstaksering, oppmåling, eller graving av vann og avløp, kan ikke reise frem og tilbake for å lete etter eksisterende informasjon. Han eller hun trenger et nettbrett eller en mobil med tilgang til dynamiske kart og arkiver lagret trygt i skyen, slik at jobben blir gjort der og da. Den overordnede strategien må sørge for at det samme systemet og de samme verktøyene må virke like godt for læreren, helse- og omsorgsarbeideren eller veiingeniøren, sier Fredheim.

Eksempler på kommuner som er kommet langt innenfor digitalisering

Søgne: Digitaliserer for å ha oppdaterte kartdata tilgjengelig for alle. Gir innbyggerne full oversikt over reguleringsplaner via appen «Kommunekart». Effektiviserer søknadsprosessene for byggetillatelser.

Vardø: Digitalisering av skoleverktøy for lærere, elever og foreldre. Både skolestarterne i barnehagen og skoleelevene fikk hver sine iPader.

Kongsvinger: Tester ut ny velferdsteknologi i pilotprosjektet «Bo lenger hjemme» som bidra til at eldre kan bo lengre hjemme ved bruk av digital trygghetsalarm, smarte sensorer og digitale arbeidsverktøy for hjemmetjenesten.

Grue: Har bidratt til utviklingen av trygghetsappen «tryggi» i samarbeid med Telenor og Pensjonistforbundet. Appen er koblet til trygghetsalarmen og gir pårørende beskjed om noe er galt.

Bydel Ullern i Oslo: Hjemmeboende med demens og orienteringsvansker får tilbud om bruk av GPS-sporing via smarttelefon, og gir også tilbud om SMS-varsling til pårørende av brukere i hjemmetjenesten. Pårørende får en melding når hjemmetjenesten har vært på besøk hos en bruker.

Bærum kommune Installerer digitale låser hos innbyggere tilknyttet hjemmepleien, rundt 3200 boliger. Kommunen anslår de vil spare rundt 2 millioner kroner i året og 30 minutter på hver vakt ved at hjemmetjenesten enkelt åpner døren med en mobilapp, i stedet for å hente og levere nøkler.Bærum er dessuten kommet langt innenfor digitalisering av skolesektoren. Etter uttesting over flere år på utvalgte skoler ble det nylig besluttet at alle 16.000 elever i Bærum skolen samt 2.000 lærere nå skal få nettbrett som digitale læringsverktøy.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.comeller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse