Jo Eggen nominert til Triztan Vindtorn poesipris 2024

Jo Eggen er nominert til Triztan Vindtorn poesipris 2024

Jo Eggen (f. 1952) er anerkjent både som lyriker og gjendikter. Han debuterte i 1980 med diktsamlingen Ting og tings skygger, som han mottok Tarjei Vesaas’ debutantpris for. Eggen har gitt ut ti diktsamlinger og tre gjendiktinger. Hans seneste diktsamlinger Stavkirkedikt (2010), Øydikt (2013), Ruindikt (2017) og Dikt om Sverige (2020), har alle reisen som utgangspunkt.

De øvrige nominerte for årets pris er Mona Høvring og Steinar Opstad.

Triztan Vindtorn poesipris har som formål å hedre lyriske forfatterskap av høy litterær kvalitet og skape økt interesse for norsk poesi. Prisen ble etablert av Drammen kommune i samarbeid med Aschehoug Forlag og Den norske Forfatterforening. Prisen ble første gang delt ut i 2013. Den skal gå til en nålevende forfatter med stor betydning for norsk poesi. Prisen er på 100 000 kroner.

I juryens begrunnelse heter det blant annet om Eggen at:

«Jo Eggen har i fire og et halvt tiår vært en av de fremste i den norske litterære offentligheten, som poet og gjendikter. Aldri dominerende, men skarp, klar og politisk. Som gjendikter, konsentrert om russisk 1800-tallslitteratur, er han blant de mest betydningsfulle. Hans oversettelser bevarer det særegne «skapt på et fremmed språk» samtidig som diktene står «på egne bein kunstnerisk», som litteraturforsker og kritiker Audun Johannes Mørch uttrykker det. Den filosofiske holdningen i Jo Eggens forfatterskap er tydelig. Det er som han skriver allerede i debuten, Ting og tings skygger (1980): «Å trenge inn / til tingens innerste vesen / og ikke bli der». Gjennomgående viser samlingene hans en tro på dette grepet, en tro på at man gjennom et lyrisk språk kan nå inn til tingene, vise dem fram på måter som annet språk ikke kan, og en likeledes tro på diktet.

Eggens diktning er særpreget og søkende og har en helt spesiell stilling i norsk poesi.»

Les mer om de nominerte og juryens begrunnelser her