Gode overnattingstall for Vestlandet i juli

Pressemelding – 31. august 2023 13:50

Tross nedgang i antall kommersielle gjestedøgn i juli for Norge sett under ett, opplevde Vestlandet en solid vekst i antall overnattinger i juli. Mens det norske markedet har fortsatt å vokse etter pandemien, har antallet utenlandske gjestedøgn gått kraftig opp i enkelte destinasjoner.

Statistisk Sentralbyrå (SSB) lanserte i dag overnattingsstatistikk for juli måned. Tallene viser at Vestlandet har en økning i antall kommersielle gjestedøgn på totalt seks prosent, sammenlignet med juli i fjor, mens Norge som helhet opplever en nedgang på én prosent. Det er de utenlandske markedene som står for den store økningen på Vestlandet (+11%), mens de norske overnattingsdøgnene fortsetter med en svak stigning på én prosent.

– Det er ekstra gledelig å se at mesteparten av veksten kommer fra de europeiske nærmarkedene våre, og fra det amerikanske markedet. Ser man på mai, juni og juli, står Tyskland, Nederland og USA for 38 prosent av økningen. Dette er markeder der vi har gjort en spesielt stor og langsiktig innsats de siste årene, sier Stein Ove Rolland, administrerende direktør i Fjord Norge.

Det er Nordmøre og Romsdal som har den største veksten i juli – målt i prosent (+19%), etterfulgt av Fjordkysten og Sunnfjord (+17%), Haugesund (+15%) Ålesund og Sunnmøre (+10%), Bergensregionen (+8%), Voss (+8%), Ryfylke (+3%), Nordfjord (+3%), Sunnhordland (+2%), og Stavanger (-4%).

På landsbasis ser vi en nedgang i antall norske kommersielle gjestedøgn på seks prosent. Selv om Vestlandet som helhet opplever en svak vekst på norske gjestedøgn (sammenlignet med 2022), er det likevel flere destinasjoner på Vestlandet som har opplevd færre norske overnattinger. Heldigvis opplever de fleste at økningen i utenlandsgjester veier opp for denne nedgangen.

– Disse tallene forteller oss at mange utlendinger synes det er forfriskende å komme til Vestlandet. Været har ikke spilt en stor negativ rolle, og i tillegg har amerikanere og europeere fått ekstra mye vestlandsferie for pengene på grunn av den svake kronekursen, sier Rolland.

Godt halvår i vest

Hvis man ser på tallene for første halvår (januar til juni), ser statistikken enda bedre ut for Vestlandet. Der vises det en vekst i antall gjestedøgn på totalt åtte prosent, sammenlignet med samme periode i 2022. I tillegg til at volumveksten i det norske markedet fortsatt å stige etter pandemien (+4%), har de utenlandske gjestedøgnene gått opp med hele 17 prosent.

Første halvår er det Sognefjorden som har den største økningen i gjestedøgn på hele 19 prosent, etterfulgt av Ryfylke (17%), Bergensregionen (11%), Stavangerregionen (9%), Sunnhordland (7%), Ålesund (6), Voss (6%), Hardanger (5%), Nordmøre/Romsdal (2), Sunnfjord (1) og Haugesund (-2%)

På landsbasis ser vi totalt sett en økning i gjestedøgn på seks prosent, der utenlandsmarkedene står for 17 prosent, mens norske gjestedøgn har en økning på tre prosent. Sammenlignet med «normalåret» 2019, ser vi en vekst på nasjonalt nivå på 7 prosent, der norske gjestedøgn står for 9 prosent og utenlandsmarkedene står for 2 prosent vekst.

Godt camping-år

Juli-tallene fra SSB viser at forskjellen på utviklingen mellom Vestlandet og Norge som helhet er enda større når det gjelder gjestedøgn på campingplasser, hyttegrender og vandrehjem. Her viser tallene en økning i antall gjestedøgn på fem prosent, mens de nasjonale tallene viser en nedgang på fem prosent. På Vestlandet øker antallet utenlandske gjestedøgn med seks prosent, mens økningen er 3 prosent nasjonalt. For Norge som helhet gikk antallet gjestedøgn ned med ni prosent, mens det var en oppgang på Vestlandet med tre prosent på Vetlandet.

– Det er tydelig at pandemien har gjort noe med hvordan mange velger å reise, og flere har fått øynene opp for Vestlandet som campingdestinasjon. Campingplassene opplevde kraftig økning i antall overnattinger fra norske reisende i pandemien. På Vestlandet ser vi en vekst i antall utenlandske camping-overnattinger på seks prosent, bekrefter Rolland.

Han mener det er sannsynlig at både kronekurs og hetebølgene i Europa forsterker interessen for å oppleve fjordene.

Avinor med positiv trafikkutvikling

Selv om Avinor melder om en nedgang i antall reisende på norske flyplasser totalt sett (-2% på utland og –8% på innland) sammenlignet med 2019, opplever Avinor en positiv utvikling på flyplassene på Vestlandet i år. Bergen lufthavn Flesland har spesiell stor vekst av de store norske flyplassene i 2023.

For den kommende vinteren (23/24) opplever Avinor en spesielt god oppgang på setekapasiteten fra utenlandsmarkeder, mens det er nullvekst på innenlandstrafikk, sammenlignet med 2022.

De største innkommende markedene er UK, Tyskland, Polen, Danmark, Sverige og USA, noe som samsvarer med gjestedøgnstatistikken til SSB. Polen har en stor andel arbeidsreiser og besøk fra slekt og venner.

Et funn fra undersøkelsen er at det er flere utlendinger som reiser på innlandsruter enn før, og at fritidsreiser er det viktigste formålet blant utlendinger i Norge. Ifølge den ferske Reisevaneundersøkelsen til Avinor, sier utlendingene at de anbefaler venner og familie en reise til Norge, og de er fornøyde med besøk på Vestlandet. Det er også flere yngre reisende enn før, forteller Rolland.

Avinors intervjubaserte reisevaneundersøkelse viser også en solid vekst i antall besøkende til Fjord Norge. Undersøkelsen slår blant annet fast at de aller fleste er fornøyde med Norge og Vestlandet, og vil anbefale landsdelen til slekt og venner.

De utenlandske tilreisende viser spesiell interesse for urbane opplevelser og såkalte «outdoor» opplevelser. De fleste oppgir at de vil fly like mye som tidligere, spesielt de som reiser noen få ganger i året, og litt færre vil reise veldig mye.