Gode handleopplevelser har fått større plass på Tromsø lufthavn

Taxfree-butikkene er pusset opp og fremstår som moderne og oversiktlige.

– Med det nye konseptet skal vi gi våre reisende et enda bedre tilbud. Det er hyggelig å tilby et nasjonalt skreddersydd konsept, der lokale og regionale produkter har fått større plass. Butikkene på Langnes har en norsk profil også på designelementer, og det skal være lettere for kundene å finne frem. Samtidig er det gitt større plass til norske merker for å øke relevansen for utenlandske reisende, forteller butikksjef Hanne-Karine Holstad ved Tromsø lufthavn.

En av de lokale produsentene er Aurora Spirit, produsenten av Bivrost produktene.

-For oss er det veldig viktig at våre produkter er der gjestene kommer, det vil si på flyplassen. Ny og flott tax-free butikk, vil gi oss en uvurderlig drahjelp og er med på å styrke vår satsing, regionalt så vel som internasjonalt. Vi må bare få lov til å skryte av Avinor i Tromsø, som har tatt oss lokalprodusenter med på laget og gir oss en plass blant de store merkene, sier styreleder Hans-Olav Holtermann Eriksen i Aurora Spirit AS, verdens nordligste destilleri lokalisert i Lyngen.

Butikkene åpner fredag 1. desember.

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.