Forsiktig økning i antall organdonasjoner – pandemi til tross