Foreldre snoker på barnas mobiler

(Fornebu, 19. juli 2018) 6 av 10 foreldre sier de har snoket på barnas mobiler, uten lov. Like mange mener de har både rett og plikt til å gjøre det. – Foreldres ansvar for å beskytte barna må balanseres med barnas rett til privatliv, sier Ana Brodtkorb, leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge.

For tredje året på rad har Penetrace på vegne av Telenor Norge og Den digitale foreldreskolen (Foreldreskolen.no) gjennomført en nasjonal undersøkelse om foreldres holdninger til egen og barns nettbruk. Årets undersøkelse har for første gang tatt for seg barnas personvern. 

Funnene viser at 55 prosent av foreldrene mener at de har rett til å sjekke barnets mobil, nettbrett eller PC uten å be om lov. 59 prosent har en eller flere ganger gjort det uten at barnet var klar over snokingen.

– Vi foreldre har ansvar for å beskytte og trygge barna våre, også på nett og mobil. Men vi har også et ansvar for å respektere barnas rett til privatliv og ytringsfrihet. Å balansere disse hensynene er ikke enkelt. Er du oppriktig bekymret, forklar barnet hvorfor du ønsker å sjekke mobilen. Søk å finne løsninger sammen. Ikke snok bare fordi du er nysgjerrig, sier leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Ana Brodtkorb.

Fagansvarlig oppvekst og inkludering i UNICEF, Kristin Oudmayer, sier at snoking kan gå ut over tilliten mellom foreldre og barn.

– Selv om resultatet fra undersøkelsen ikke er overraskende, er det samtidig oppsiktsvekkende at foreldre tror de har rett til å sjekke barnas mobiler og nettbrett. Barn må få mulighet til å være barn, og å snakke med venner om ting de er opptatt av, uten å frykte at foreldrene snoker. Da risikerer vi å bygge dårligere og mindre tillitsfulle forhold mellom barn og foreldre, sier Oudmayer.

Mener barna er for unge
Undersøkelsen viser også at 85 prosent av foreldrene mener barna er for unge når de tar i bruk nett og mobil. Over halvparten av foreldrene (52 prosent) har følt seg presset til å la barnet ta i bruk sosiale medier, selv om barna ikke er gamle nok.

Ana Brodtkorb er leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge.

– Det er helt klart et paradoks at foreldre føler seg presset til å la barnet ta i bruk sosiale medier, selv om de mener barna er for unge. Det kan se ut som at foreldrene prøver å håndtere dilemmaet ved å snoke på barnas mobiltelefoner. Jeg forstår godt foreldres bekymring, men tillatelse, tillit og tid tror jeg er en bedre oppskrift enn snoking, sier Brodtkorb.

Ta nettpraten med barna i sommer
I dag har 9 av 10 tiåringer smarttelefon, ifølge Medietilsynets undersøkelse Barn og Medier 2018. På spørsmål om hva barna brukte tid på dagen før, er det mobilen som vinner kampen om tiden. 49 prosent av barna sier de bruker to timer eller mer daglig på mobilen. Til sammenligning bruker 43 prosent mer enn to timer sammen med familien.

– Mobiler og nettbrett kan være gode barnevakter for barn som kanskje er hjemme alene før foreldre også tar ferie. For bekymrede foreldre kan det være greit å ha en oversikt over hvilke spill og apper som engasjerer barna. Men framfor å søke å oppnå kontroll, vil jeg oppfordre foreldre til å bruke ferien til å prate med barna om hva de liker å gjøre på nett og hvem de snakker med. Bruk gjerne foreldreskolen.no som en inngang til dialogen. Vi foreldre kan lære mye av våre digitale barn, sier Brodtkorb.

– Det er viktig at foreldre og andre voksne deltar i barns digitale liv, og viser interesse for det barna er opptatt av også på denne arenaen. Det vil kunne bidra til å øke tillitsforholdet og øke sannsynligheten for at barna sier fra om vonde opplevelser på nett, sier Kristin Oudmayer i UNICEF.

Foreldreskolens fem sommertips til foreldre

 1. Spør om lov når du legger ut bilder av egne og andres barn.
 2. Vær særlig obs på deling av bilder av lettkledde barn.
 3. Vurder hvem bildet er ment for – begrens tilgang i innstillingene.
 4. Skoleferie betyr ikke nødvendigvis internettferie – snakk med barna om tidsbruk.
 5. Benytt ferien til gode samtaler med barna.

Fakta fra undersøkelsen

 • 55 prosent mener at de har en plikt til å sjekke barns mobil, nettbrett eller PC uten å be om lov.
 • 59 prosent har en eller flere ganger gått inn på barnets mobil, nettbrett eller pc uten at barnet var klar over det.
 • 85 prosent mener barna er for unge når de tar i bruk nett og mobil.
 •  52 prosent har følt seg presset til å la barnet ta i bruk sosiale medier selv om de ikke er gamle nok.
 • N=1001 voksne med barn i alderen 10-15 år. Feilmargin: 3 prosent.

Dette er Den Digitale Foreldreskolen
Den Digitale Foreldreskolen er en nettskole hvor barn og faglige eksperter er lærere, og foreldre er elever. Pensum er tema som barn og unge mener foreldre bør være opptatt av. Målet er at foreldre engasjerer seg mer i barns digitale liv. Foreldreskolen er et samfunnsansvar-prosjekt i Telenor Norge som siden lansering i 2016 har hatt over 1 million visninger av pensum. Kom inn i vårt klasserom! www.foreldreskolen.no

FNs bærekraftsmål

 • Telenor vil skape rom for en meningsfull og trygg digital tilstedeværelse for alle. Innen 2020 skal vi gi kunnskap til fire millioner barn om å være trygge på nett, slik at de kan ta riktige avgjørelser selv og vet hvordan de kan bruke internett trygt og ansvarlig.
 • Kjernen i det vi gjør gir kunnskap, informasjon og muligheter til individer og lokalsamfunn, og bidrar til å redusere ulikhet. Gjennom å øke tilgangen til våre tjenester og heve standarden for vår egen og leverandørenes verdikjede, bidrar Telenor Group til FNs tiende bærekraftsmål: Mindre ulikhet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Kristin Oudmayer, fagansvarlig oppvekst og inkludering UNICEF
Tlf: 902 51 866, e-post: [email protected]

Ana Brodtkorb, leder for Samfunnsansvar og bærekraft i Telenor
Tlf: 902 09 832, e-post: [email protected] eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse