Fords smarte trafikklys gir grønt lys til utrykningskjøretøy

Pressemelding –

Ford har testet en tilkoblet teknologi som automatisk endrer trafikklys fra rødt til grønt for ambulanser, politi- og brannbiler som trenger å komme raskest mulig frem.

Teknologien reduserer også risikoen for kollisjoner i lyskryss som følge av utrykningsbiler som kjører på rødt lys.

– Det aller siste utrykningssjåfører trenger, om det er en brannbil som skal slokke en brann eller en ambulanse på vei til en ulykke, er å ende opp i en kø ved et lyskryss hvor de må vente på grønt lys, sier utviklingsingeniør for automatisert kjøring i Ford Europa, Martin Sommer.

Forsøkene som nå gjøres, er en del av et større prosjekt hvor tilkoblede og automatiserte biler kommuniserer med infrastrukturen i veinettet. Forskningen er et av flere eksempler på hvor mye Ford satser på å bruke denne type teknologi for å forbedre hele kjøreopplevelsen – for den enkelte – men også trafikkbildet totalt sett.

Sørger for bedre trafikkflyt og raskere utrykninger for nødetatene

For å teste teknologien brukte Ford en veistrekning med hele 8 trafikklysregulerte veikryss etter hverandre i den tyske byen Aachen. To veistrekk i utkanten av byen med tre påfølgende lyskryss ble også tilrettelagt for forsøket av de involverte i prosjektet.

Testbilen, en Ford Kuga ladbar hybrid, ble blant annet utstyrt med en enhet som gjorde at den kunne kommunisere med infrastrukturen. Bilen fungerte både som utrykningskjøretøy og vanlig personbil under forsøkene.

For å simulere en utrykningssituasjon ble det sendt et signal fra bilen til trafikklyset om å endre seg til grønt. Da bilen hadde passert lyskrysset, gikk trafikklysene tilbake til å fungere som vanlig.

Da trafikklyset viser rødt gjorde også teknologien at bilen bremset sakte ned tidligere, både for å unngå bråbrems og å være mest mulig i bevegelse.

Datadeling mellom biler og infrastruktur bidrar til bedre trafikksikkerhet og fokus på miljøet

Kommunikasjonsteknologien som er brukt mellom bil og trafikklys er av typen C-V2X (Cellular Vehicle-to-everything). Dette er en plattform som kobler sammen biler med infrastruktur langs veien, andre biler og trafikanter.

– Ved å dele data mellom biler, utrykningskjøretøy og trafikklys i realtid – med det siste av mobilteknologi – vil vi alle bli både sikrere og mer effektive i trafikken. Intelligent trafikklyskontroll bidrar både til å å redde liv, når hvert sekund teller og reduserer samtidig unødvendig ventetid og reduserer dermed CO2-utslippene, sier Michael Reinartz, director, Consumer Services and Innovation for Vodafone i Tyskland.

Fords ingeniører testet dette systemet som en del av et større prosjekt som er finansiert av German Federal Ministry for Digital and Transport, med støtte fra flere andre private og offentlige partnere.

Se hvordan teknologien virker her: