Ford tester lyden av skritt og sykkelringeklokke for smartere førervarsling

Pressemelding –

Ved å sende ut en varsellyd til bilføreren fra det området rundt bilen hvor andre trafikanter eller fotgjengere befinner seg, håper Ford nå å ytterligere gjøre deres smarte førerassistanseteknologier enda bedre.

Lydene, som ligner en ringeklokke på en sykkel, lyden av skritt, eller en forbipasserende bil, avhengig av hva slags hindring det er snakk om, skal også gjøre det lettere for bilføreren å konkret identifisere hva som beveger seg rundt bilen.

De første forsøkene med systemet «Directional Audio Alerts» viser at bilførerne ble klart bedre til å nøyaktig identifisere mulige farer i trafikken og hvor disse befant seg.

– I dag er gjerne de hørbare advarslene i en bil brukt til å informere førerne om at de skal være ekstra påpasselige. Med morgendagens teknologi kan vi bli advart både om hva en potensiell fare er og hvor den kommer fra, sier Olivier Kirstein, SYNC programvareingeniør, Enterprise Connectivity i Ford Europa.

Sender føreradvarsler til bilhøyttaleren nærmest hindringen

Fords modeller har allerede en rekke førerassistanseteknologier som ved hjelp av en rekke sensorer, kan fange opp når fotgjengere, syklister eller andre biler er i nærheten. Disse teknologiene advarer deg både ved hjelp av synlige varsler i bilen og lyd – og kan ved behov – foreta en nødbrems.

Directional Audio Alert tar disse advarslene ett steg videre. Ved hjelp av Ford-utviklet programvare brukes informasjonen fra sensorene for å spille av den riktige lyden gjennom høyttaleren som er nærmest den potensielle faren eller hindringen.

I tester utført i et simulert miljø identifiserte bilførere både hva slags type hindring det dreide seg om, og hvor den befant seg i hele 3 av 4 tilfeller (74 %) med det nye varslingssystemet.

Vil ta i bruk «kinolyd» for enda bedre lydadvarsler

Forsøkene ble også utført på en testbane hvor en bil rygget ut fra sin parkeringsplass og med fotgjenger som kom. Deltakerne i testen reagerte positivt på lyden av skritt, spesielt når den intuitive advarselen ble spilt av gjennom den riktige høyttaleren.

I fremtiden tror Fords ingeniører at føreradvarselsystemet gjøres enda bedre ved å ta i bruk 3D-romlyd, tilsvarende den som i dag benyttes på kino, og elementer fra gaming.

Se hvordan «Directional Audio Alerts» virker i videoen her: