Flytter grensene for omega-3

Calanus® Oil er en innovativ og sjeldent sterktvirkende, ren og naturlig kilde til omega-3. Denne kilden har vist seg å fungere på en annen måte enn raffinerte og høykonsentrerte fiskeoljer, noe som åpner for at nye grupper av mennesker kan dra nytte av de viktige helseeffektene til marine fettsyrer.

– Det er grunn til å forvente at Calanus® Oil også i fremtiden vil gi banebrytende funn som kan ha positiv betydning for folkehelsen, og fortsetter å flytte grensene for viktigheten av marine kosttilskudd. Så langt har det blant annet blitt dokumentert at denne kilden gir forhøyet opptak av de viktige fettsyrene EPA og DHA, sammenlignet med tradisjonell fiskeolje, sier professor i marin biologi og gründer av Calanus AS, Kurt Tande.

Inneholder naturens mest konsentrerte energi
Denne nye marine oljen består i hovedsak av voksestere, kjemiske forbindelser som består av omega-3-fettsyrer bundet til fettalkoholer. Inntil nylig har man trodd at mennesker ikke kunne fordøye voksestere.

Majoriteten av vanlig fiskeolje er kjemisk omdannet og tungt prosessert. Calanus® Oil er derimot slik som naturen selv har laget den. Produktet utvinnes fra det marine krepsdyret raudåte.

– Oljen fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus inneholder blant annet flerumettede fettsyrer og stearidonsyre, i tillegg til antioksidanten astaxanthin, som beskytter fettsyrene mot harskning. Dette gjør Calanus® Oil spesiell i forhold til alle andre kilder til omega-3, sier Tande.

De første observasjonene
Gjennom flere prekliniske forsøk i regi av Calanus AS og Universitetet i Tromsø hadde Calanus® Oil vist seg å ha gunstig funksjon på hjerte- og karfunksjonen og generell helse og aktivitetsnivå hos forsøksdyr. Under disse studiene fikk man indikasjoner på at de flerumettede fettsyrene fra Calanus® Oil virket langt mer effektivt på lavere doser av EPA og DHA enn når disse forbindelsene ble hentet fra fiskeolje.

– Dette var svært overraskende all den tid at voksestere har blitt vurdert som ufordøyelig for kroppen vår, sier Calanus Oil-gründeren.

Kunne de flerumettede omega-3-fettsyrene tas opp i blodet og nyttiggjøres av mennesker, som er sagt å mangle riktige enzymer til fordøyelse av slike voksestre?

Utvikler forståelsen av menneskekroppen
Dette var utgangspunktet for gjennomføringen av en studie på mennesker ved en velrennomert forskningsinstitusjon i USA våren 2015. To grupper inntok en dose av henholdsvis Calanus® Oil og fiskeolje (Lovaza). Deretter ble nivåene av omega-3-fettsyrer i blodet målt regelmessig over 72 timer.

Studiet bekrefter at voksestere fordøyes og absorberes av mennesker, og at de flerumettede fettsyrene EPA og DHA fra Calanus® Oil tas bedre opp enn når de foreligger i fiskeolje. Calanus® Oil frigjøres sent i fordøyelsen, men tas likevel effektivt opp i nedre deler av tarmsystemet. En raskere vekst i konsentrasjonen av EPA og DHA i blodet over de første 48 timene ble sågar påvist hos gruppen som inntok Calanus® Oil.

– Med dokumentasjon av opptak på plass, og med svært interessante funn i dyrestudier, ligger alt til rette for å utvide effektdokumentasjonen til mennesker, og det pågår allerede studier knyttet til insulinsensitivitet, fysisk prestasjon og kognitiv funksjon, avslutter Tande.

Calanus Helse AS er et heleid datterselskap av Calanus AS og er landsdekkende leverandør av kosttilskuddet Calanus Oil.

Oljen er produsert av råstoff som er høstet utenfor kysten av Nord-Norge, og oljen fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus er en ny generasjon marin olje som skiller seg klart fra fiskeolje og krillolje ved at den tas meget effektivt opp i kroppen i sin naturlige form.

Selskapet er lokalisert på Sortland med administrasjon, kundesenter og pakkeavdeling. Vi har en tett tilknytning til morselskapet Calanus AS, med blant annet felles FOU-avdeling.
I tillegg har Calanus Helse AS et eget dyktig fagteam bestående av lege, farmasøyt og marinbiolog.