FIRE NYE AVDELINGSDIREKTØRER ER ANSATT VED MUNCH

MUNCH har ansatt fire nye avdelingsdirektører: Direktør for kommunikasjon og marked, direktør for publikum og formidling, direktør for kommersielle områder, samt direktør for utstilling og samling.

De fire direktørene skal bidra til at MUNCHs viktige samfunnsoppdrag oppnås til glede for Oslos befolkning, og det betydningsfulle ansvaret om å kommunisere og formidle Edvard Munchs kunst nasjonalt og internasjonalt står sentralt.

Følgende er ansatt til stillingene:

Direktør for utstilling og samling, Kasper Teglgaard Koch.

Direktør for publikum og formidling, Lise Rønneberg.

Direktør for kommunikasjon og marked, Harald Nygaard Kvam.

Direktør for kommersielle områder, Kristina Finne.

– Vi har sikret fire sterke fagpersoner som med stor integritet og entusiasme vil være med og utvikle MUNCH til en av Nord-Europas mest attraktive kunstdestinasjon, sammen med vårt allerede gode team, sier direktør ved MUNCH, Tone Hansen.

– Vi har satt sammen et mangfoldig og høykompetent team som vil sette agendaen for fremtidens museer.

– MUNCH styrker kommunikasjon og markedsfeltet med en ny stilling, samt de kommersielle områdene. Samtidig skal vi ta en større internasjonal posisjon. Vi skal levere tungt på det kunstneriske, og sikre at vi med kreativitet og store publikumsopplevelser når et bredt publikum, fortsetter Hansen.

  Av de fire direktørene, er tre eksterne og en in-house. Fast ansatt ved museet, og konstituert avdelingsdirektør for utstilling og samling, Kasper Teglgaard Koch tiltrådte 1.juli.

  Avdelingsdirektør for kommunikasjon og marked, Harald Nygaard Kvam:

  Harald Nygaard Kvam startet karrieren som journalist og utenrikskorrespondent, før han gikk over til kommunikasjonsverden. Først i Forsvaret og deretter i Politidirektoratet. Han har jobbet som kommunikasjonsfaglig rådgiver for toppledere og som leder for digitalavdelingen i Forsvaret. I dag er Kvam kommunikasjonssjef på landets hovedflyplass, Oslo lufthavn, og er talsperson og strategisk rådgiver for lufthavndirektøren og toppledelsen i Avinor.

  Harald Nygaard Kvam har bred erfaring fra strategisk kommunikasjonsarbeid, krisehåndtering, markedskommunikasjon og mediehåndtering i Avinor, politiet og Forsvaret. Han har blant annet vært med på å lede Forsvarets strategiske kommunikasjons- og omdømmekampanjer i 2019-2020.

  – Å få muligheten til å gi folk i hele verden økt tilgang til en av Norges mest kjente merkevarer var umulig å si nei til, sier Kvam om hvorfor han sa ja til MUNCH.

  – Jeg gleder meg enormt til å jobbe med så mange dyktige fagfolk og kollegaer i museet og bygge merkevaren MUNCH. Samt å sikre at verden i enda større grad kjenner til det vi skaper og får lyst til å besøke oss. Det blir mye å lære og mange nye spennende utfordringer, fortsetter han.

  Kommunikasjons- og markedsavdelingen spiller en sentral rolle i å etablere MUNCH som Nordens viktigste kulturinstitusjon. Ambisjonen er å bevege mennesker over hele verden med Edvard Munch, og synliggjøre museet som en viktig samfunnsaktør.

  Avdelingsdirektør for kommersielle områder, Kristina Finne:

  Kristina Finne driver i dag sitt eget konsulentfirma, Versjon 2.0 AS, hvor hun jobber med forretningsutvikling og strategisk fundamentering av forretning og merkevare, med flere store norske virksomheter på kundelisten. Før sin tid i konsulentselskapet, var hun administrerende direktør i Kolonihagen AS. Hun har også jobbet som salgssjef, markedssjef og produkt- og produktgruppesjef og har vært byråleder i det internasjonale reklamebyrået Leo Burnett. Kristina Finnes sin kjernekompetanse strekker seg fra strategi og ledelse til merkevare- og forretningsutvikling og produkt- og konseptutvikling.

  – Å få muligheten til å ta steget fra privat næringsliv og inn i kunstens verden, og med det bidra til å ytterligere styrke kunstens viktige rolle i samfunnet er noe jeg ikke kunne si nei til. MUNCH har en internasjonal posisjon som er få norske merkevarer forunt, og jeg gleder meg til å styrke dette gjennom strategiske initiativ og samarbeid, hvor målet er å aktualisere MUNCH for et enda større publikum, nasjonalt og internasjonalt, sier Kristina Finne.

  – Det føles enormt meningsfylt å bidra til at enda flere kan få oppleve noe som bidrar til å utvide perspektivet, ivareta ytringsfrihet, tilføre kreativitet og skaperkraft, og gi identitet og samhørighet. Alt dette på tvers av kulturer samfunnslag og landegrenser, fortsetter Finne.

   Kommersiell direktør er en nyopprettet rolle som skal ha ansvaret for å styrke, utvikle og lede MUNCHs kommersielle produkter og aktiviteter. Avdelingen er museets ansikt utad, og skal bidra til å engasjere og inspirere et voksende publikum.

   Avdelingsdirektør for publikum og formidling, Lise Rønneberg

   Lise Rønneberg kommer fra stillingen som leder for Creative and Production i profil- og innholdsbyrået Egmont People. Hun har jobbet i over 13 år i norsk underholdnings- og mediebransje, med redaksjonell innholdsproduksjon, konseptutvikling, målgruppeinnsikt og merkevarebygging. Lise er utdannet medieingeniør, med videreutdanning innen ledelse, forretningsutvikling og bærekraft.

   – Det er med stor begeistring, høye ambisjoner og en naturlig dose ydmykhet jeg tar fatt på oppdraget å tilby et relevant og engasjerende formidlingsprogram ved MUNCH. Jeg ser virkelig frem til å bli kjent med mine svært dyktige kollegaer og fortsette det spennende tverrfaglige utviklingsarbeidet. Med særlig fokus på mangfold, interaktivitet, fysisk og digital tilstedeværelse fremover er jeg helt sikker på at vi skal bevege enda flere med kunstopplevelser og samtidig utfordre den tradisjonelle oppfattelsen av hva publikum kan forvente seg av et museum, nasjonalt som internasjonalt, sier Lise Rønneberg.

    Avdeling for formidling og publikum skal sørge for at MUNCH produserer et sterkt og relevant formidlingsprogram og skaper gode opplevelser og arrangementer for publikum. Avdelingen skal sikre at et enda større publikum får oppleve bredden av Edvard Munchs kunstnerskap, på stadig nye måter.

    Avdelingsdirektør for utstilling samling, Kasper Teglgaard Koch:

    Kasper Teglgaard Koch har vært konstituert i rollen som avdelingsdirektør for utstilling og samling på MUNCH siden august 2022, hvor han har bidratt til å sikre et sterkt og relevant utstillingsprogram som bygger opp under museets kunstneriske profil. Han begynte sin karriere på MUNCH i 2020 som seksjonsleder for konservering. Kasper Teglgaard Koch har lang og bred erfaring fra offentlig sektor, og har tidligere jobbet som konsulent i EY med fokus på ledelse og styring i offentlige virksomheter. Han er utdannet statsviter og har også erfaring fra kommunalt og statlig arbeid i Danmark.

    – Det er et stort privilegium å få være med på å forme MUNCH i en svært spennende tid for museet. Samtidig er det med stor ydmykhet overfor alle de dyktige medarbeiderne på MUNCH, som jeg nå skal jobbe tett sammen med for å styrke museets kunstneriske profil, og løfte våre ambisjoner innen innovasjon og forskning, sier Kasper Teglgaard Koch.

     Avdeling for utstilling og samling har det overordnede ansvaret for at MUNCH har et sterkt og relevant utstillingsprogram som bygger opp under den kunstneriske profilen. Avdelingen skal sørge for at MUNCH er den ledende institusjonen for innovasjon og forskning på Edvard Munchs kunstnerskap, og kontinuerlig skape nye opplevelser, produkter og tjenester for stadig nye publikumsgrupper.