Finalistene til å utsmykke Fornebubanens stasjoner er kåret

– Vi ønsker at Fornebubanens seks T-banestasjoner skal få kunst som kan overraske, inspirere og få ulike mennesker til å reflektere, sier avdelingsdirektør for kunst i Kulturetaten og Oslo kommunes kunstsamling, Daniella van Dijk-Wennberg.

Samspill med arkitektur og bymiljø
Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på flere tiår, der kunsten skal gå i dialog med stasjonenes arkitektur og omkringliggende bymiljø. Sammen med Fornebubanen og Sporveien, inviterte Oslo kommunes kunstsamling og seksjon kulturutvikling i Viken fylkeskommune (nå Akershus) til åpen prekvalifisering om å utforme kunst til de seks stasjonene langs banen. Over 500 kunstnere meldte sin interesse.

Juryen har lagt vekt på å slippe til nye kunstnere, deres gjennomføringsevne, variasjon i kunstneriske uttrykk, medium, kjønn og alder. Prekvalifiseringen har vært utlyst i Norden, og det er i hovedsak norske og nordeuropeiske kunstnere som har søkt.

Identitet og tilhørighet
– Det er fantastisk, men ikke overaskende at utlysningen har vakt så stor interesse. Kunst er et viktig verktøy i bærekraftig byutvikling, og sentralt for å bygge identitet, tilhørighet og gode møteplasser. Nå er vi spente på hvordan konkurransebidragene til de seks stasjonene blir, fortsetter van Dijk-Wennberg.

Finalistene
Juryen har gjort en omfattende jobb i utvelgelsen av de 18 bidragsyterne. Tre kunstnere vil konkurrere med unike bidrag per stasjon. I mai vil juryen kåre vinnerne, og inngå et samarbeid med kunstnerne for å produsere og montere kunsten på Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu T-banestasjoner. Her er finalistene:

  • Randi Nygård, Andreas Siqueland og Sara Eliassen på Skøyen stasjon
  • Idun Baltzersen, Yngve Holen, Anna M. Sigmond Gudmundsdottir på Vækerø stasjon
  • Marthe K. Kampen & Johannes B. Hansen, Daniel Dewar & Grégory Gicquel, Signe Solberg på Lysaker stasjon
  • Cecilia Jonsson, Lutz Rainer Müller og Stian Ådlandsvik, Anders Holen på Fornebuporten stasjon
  • Synnøve Sizou G. Wetten, Ingrid Eggen og A. Kassen på Flytårnet stasjon
  • Lillian Tørlen og Ann Kristin Einarsen, Kaia Hugin, Markus Lantto og Per Kristian Nygård på Fornebu stasjon

– Det har vært veldig interessant å delta i det overordnede kunstutvalget som har ansvar for gjennomføring av prosessen. Materialbruk, dialog mellom ute- og inneområder, sammen med nytenking har vært avgjørende kriterier i valget av finalister, sier Mari Fredriksen Sundet, kunstfaglig prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling.

Tett samarbeid på tvers
Kunst på Fornebubanen gjennomføres av et overordnet kunstutvalg som har ansvar for gjennomføring av hele prosessen. Det er i tillegg etablert en jury per stasjon der det overordnede kunstutvalget også deltar, samt arkitekt og prosjektleder fra Fornebubanen. Medlemmene av det overordnede kunstutvalget er:

• Leif Ingholm – prosjektleder Fornebubanen

• Knut Wisthus Johansen – utviklingssjef Sporveien AS

• Synnøve Øyen – spesialrådgiver Akershus fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling

• Mari Fredriksen Sundet – kunstfaglig prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling

• Per Gunnar Eeg-Tverbakk – kunstfaglig prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling

Akershus fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling og Oslo kommunes kunstsamling har den kunstfaglige ledelsen for kunstutvalgets arbeid, mens etaten Fornebubanen har ansvar for prosjektledelse og gjennomføring.

Fornebubanen har avsatt 22 millioner kroner til kunst på Fornebubanen totalt, inklusiv 5% kunstavgift, kommunikasjon og formidling. Konkurransen følger for øvrig tradisjonen for utsmykking av T-banestasjoner, skoler og andre typer offentlige bygg i Oslo og Akershus.

Prosessen vil gå frem til 2028-29. Kunsten skal være ferdig installert på hver stasjon og/eller i tilknytning til stasjonene før idriftsettelse av Fornebubanen.