Færre organdonasjoner. Ventelistene for nyre øker kraftig.