En eventuell streik vil få store konsekvenser for flytrafikken