Byrådet i Oslo kommune har ansatt Stein Slyngstad i et nytt åremål som direktør for Kulturetaten

Pressemelding –

– Med Stein Slyngstad som leder får vi en strategisk og erfaren leder som kan utvikle kulturetaten videre, sier kulturbyråd i Oslo kommune Omar Samy Gamal. – Jeg er veldig glad for at Stein er motivert til å fortsette innsatsen for kultur-Oslo, og gratulerer ham med ansettelsen, sier byråden.

Slyngstad har lang og bred ledererfaring fra kultursektoren og var den beste kandidaten til stillingen. Slyngstad kjenner Kulturetaten godt og er i gang med viktige omstillinger i etaten. Under hans ledelse har etaten fått en kraftig satsing på Oslo kulturskole, med mange tusen nye plasser og flere nye kulturstasjoner. Slyngstad brenner for at det skal skapes kultur i hele byen og har blant annet bidratt til bedre tilrettelegging for lokale kulturtilbud.

– Jeg er glad for å kunne fortsette det viktige utviklings- og innovasjonsarbeidet for Kulturetaten. Dette er først og fremst en anerkjennelse av den gode innsatsen som legges ned av alle de flinke medarbeiderne i etaten vår. Jeg er stolt over alt vi har fått til sammen de siste årene, sier Stein Slyngstad, direktør i Kulturetaten.

– Kulturetatens rolle er i dag viktigere enn noen gang både for å tilrettelegge for kreativitet og et bredt kunst- og kulturliv for alle. Det er dette som gjør Oslo til en rikere by. Kultur bygger identitet og tilhørighet, derfor bør kulturaspektet komme tidlig inn i byutviklingsprosesser. Jeg brenner for at vi skal ta hele byen i bruk slik at Oslo kan bli verdens mest kreative kulturby, sier Slyngstad entusiastisk.