Broodstock Capital gir Calanus kraft til videre produktvikling og markedssatsing

Pressemelding –

Tromsø/Trondheim, 14. juni 2021

Calanus får styrket vekstkraft og kompetanse når Broodstock Capital går inn som ny investor i selskapet.

Nå tilføres Calanus NOK 100 millioner i ny egenkapital gjennom en rettet emisjon mot Broodstock Capital. Broodstock Capital vil samtidig tilby kjøp av aksjer fra eksisterende aksjonærer, og blir største aksjonær i Calanus.

– Vi er svært glade for å få inn Broodstock Capital som en kompetent og aktiv investor. Med finansieringen på plass vil vi nå fokusere på å realisere våre planer for å utvikle de spennende kommersielle mulighetene som selskapet arbeider med, sier administrerende direktør Siv-Katrin Ramskjell i Calanus.

Calanus’ hovedprodukt er Calanus® Oil, en marin olje til forbrukere med unik sammensetning og dokumenterte gunstige egenskaper bl.a. på hjertehelse. Selskapet jobber også med funksjonelle ingredienser rettet mot den globale akvakulturindustrien. Calanus har 40 ansatte i Tromsø og Sortland og ferdigstiller nå sin første fabrikk for bioraffinering av raudåte med sikte på industrialisering og vekst i årene som kommer.

– Calanus er en pioner når det kommer til innovativ og bærekraftig utnyttelse av biomarine ressurser, og har potensiale for å sette en ny standard for norsk biomarin næring, med foredling i verdensklasse. Dette vil i sin tur kunne føre til økt verdiskaping og sysselsetting samt ringvirkninger lokalt og for næringen. Broodstock ønsker å støtte Calanus hele veien frem mot en levedyktig kommersiell produksjon, og har derfor valgt å gå inn med både kapital og kompetanse, sier partner Pål Kristian Moe i Broodstock Capital.

Broodstock Capital er en rendyrket sjømatinvestor, med lokal tilstedeværelse og globalt nedslagsfelt innenfor sjømatnæringen. Broodstock Capital investerer i små- og mellomstore virksomheter og bidrar med kapital, nettverk og aktiv eierskapskompetanse for å utvikle morgendagens bedrifter i en bærekraftig sjømatnæring, i partnerskap med ledelse og medeiere.

Største aksjonær i Broodstock Capital er Ferd, et norsk familieeid investeringsselskap med 170 års erfaring innen langsiktig industriell utvikling og med en egenkapital som ved utgangen av 2020 var på NOK 41 milliarder.

For spørsmål vennligst kontakt:

Siv-Katrin Ramskjell, Adm. dir. i Calanus AS, tel: +47 90 19 41 49, e-post: siv.ramskjell@calanus.no

Roar Hausner, Finansdirektør i Calanus AS, tel: +47 91 83 84 03, e-post: rh@calanus.no

Pål Kristian Moe, Partner i Broodstock Capital, tel: +47 90 04 56 18, e-post: pkm@broodstock.no

For ytterligere informasjon vises det til selskapets hjemmeside www.calanus.no