Brennaktuell roman om enkeltmenneskets kamp mot kommunebyråkratiet

Forfatter Amalie Kasin Lerstang er i høst ute med romanen Rikt er et folk som har skogen, hvor mulighetene til å påvirke politiske beslutninger tematiseres gjennom enkeltmenneskets kamp mot kommunebyråkratiet.

I den nylig utkomne romanen møter vi Eva Bratheim som bor i en liten kommune og som en dag leser i lokalavisa at det skal bygges europavei gjennom hennes elskede turområde. Det må stoppes, og Eva bestemmer seg for å ta opp kampen for å endre vedtaket. Men det viser seg å ikke bare være enkelt å navigere i kommunens byråkratiske strukturer og lokalsamfunnets hierarki.

Rikt er et folk som har skogen er en morsom og underfundig roman om avmakt, om menneskets forhold til naturen som går tapt, om en altoppslukende forelskelse og frykten for å være en hemsko for utviklinga.


Naturen fortrenges av næringsinteresser

Lerstang er kjent for å ha et tilstedeværende politisk engasjement i sine bøker og har selv sagt at hun i arbeidet med denne romanen har forsøkt å undersøke hvilken rolle kommune-Norge spiller i nedbygginga av naturen, hvordan natur- og næringsinteresser ofte blir satt opp mot hverandre i kommuner som desperat ønsker tilflytting og vekst, og at naturen som oftest taper.

Utvider mulighetene for demokratisk utvikling
Boken ble lansert for et par ukers tid siden og har allerede fått ros i Klassekampen, hvor anmelderen blant annet skriver at «Hennes vage selvpresentasjon som ‘Eva Brattheim, en person i kommunen som lurer på noe’, er helt på kornet – på en nesten rørende måte. Og til tross for sin ustøe selvtillit sender hun altså debattinnlegg til lokalavisen og høringsinnspill til kommunen. Kanskje endrer hun med det verden litt? Hun har tatt ordet og dermed utvidet mulighetene for demokratisk deltakelse.“


Amalie Kasin Lerstang (født 1988 på Notodden) debuterte i 2014 med romanen Europa, som hun mottok Tarjei Vesaas debutantpris for. Den ble også nominert til Ungdommens kritikerpris. Hennes første diktsamling, Vårs, kom i 2018 og ble nominert til LOs litteraturpris. Rikt er et folk som har skogen (2023) er hennes andre roman.
Lerstang har tidligere vært redaktør for kulturtidsskriftet Fanfare, diktantologien En eller to eller hundrevis av søstre – Dikt om kvinner og kvinnekamp (2019), og har siden 2022 vært redaktør for antologien Signaler. I 2022 ble hun tildelt Notoddens kulturpris.