Archer velger Sopra Steria som global digitaliseringspartner Odd Inge Bjørdal i Sopra Steria og Nina Brattetaule i Archer (foto: Sopra Steria)

Pressemelding –

Sopra Steria skal levere helhetlige IT- og digitaliseringstjenester til oljeserviceselskapet Archer.

– Selskapet skal igjennom en transformasjonsprosess de neste årene. Vi skal både vokse videre og posisjonere oss i nye markeder. Med denne avtalen tar vi et bevisst kvalitetsløft. Sopra Steria er en meget kapabel leverandør som vi skal jobbe tett og strategisk med, sier Nina Brattetaule, IT- og digitaliseringsdirektør i Archer.

Avtalen dekker alle digitaliseringsbehov, fra IT-drift, applikasjonsutvikling og rådgiving, til sikkerhet og kunstig intelligens, ifølge teknologi- og driftsdirektør Odd Inge Bjørdal i Sopra Steria.

– Archer er et spennende og fremoverlent selskap som vi når skal hjelpe gjennom en omfattende digitaliseringsreise. Vi har inngått en ende-til-ende-avtale der Sopra Steria dekker Archers behov over hele verden, 24/7, 365 dager i året. Vi kommer til å trekke på alle deler av virksomheten vår, både i Norge og internasjonalt, sier han.

Satser på grønn omstilling

Archer har mer enn 4500 ansatte og operer i mer enn 40 land over hele verden. Nina Brattetaule forteller at Archer er på vei inn i nye og strategisk viktige markeder. Ambisjonen er å tilby et bredere spekter av tjenester i årene fremover.

– Trenden går mot at vi får stadig mer av ansvaret som tidligere lå på operatørene, også innen IT, for eksempel datahåndtering, sikkerhet og applikasjonsforvaltning. I tillegg ser vi et voksende behov for å posisjonere oss innenfor grønn omstilling. Dermed øker også behovet for en samarbeidspartner som har både bred tilnærming og spissede fagmiljøer, sier hun.

I tillegg veier det tungt for Archer at Sopra Steria har en sterk forankring i Norge, samtidig som selskapet har en internasjonal organisasjon bestående av 50 000 ansatte i 30 land i ryggen.

– Kombinasjonen av lokal, nasjonal og internasjonal tilstedeværelse er viktig for oss. Dessuten har Sopra Steria fra første medarbeider bygget opp en samlende kultur og identitet i sin organisasjon. Det er nettopp slikt vi ser etter hos en langsiktig samarbeidspartner, sier Brattetaule.

Klar skystrategi med ServiceNow

Archer har i senere tid satset tungt på skyplattformen ServiceNow, og også dette veide tungt i valget av leverandør.

– Vi har en uttalt strategi om å bruke ServiceNow- og Microsoft-teknologi som hovedkomponenter i vår arkitektur. Slik vi opplever det sitter Sopra Steria på det mest kompetente og solide ServiceNow-miljøet i Norge, og derfor velger vi nettopp dem til å forvalte og videreutvikle plattformen vår, sier Brattetaule.

Kontaktpersoner:

* Archer, IT- og digitaliseringsdirektør Nina Brattetaule, mobil 948 52 591

* Sopra Steria, markeds- og kommunikasjonsdirektør Kristin Blix-Elton, mobil 970 28 616

Kort om Archer

Archer er et globalt oljeserviceselskap med røtter 40 år tilbake i tid. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har 4500 ansatte og operasjon i mer enn 40 land over hele verden. Archer er fokusert på trygg leveranse av høykvalitetstjenester innen boring og brønntjenester.

Les mer på www.archerwell.com