ANGREPENE PÅ SIVILE MÅ STOPPE

Vi fordømmer på det sterkeste drapene på israelske og palestinske sivile som finner sted i Midtøsten.

Angrepene på sivile må stoppe. Humanitære organisasjoner må gis tilgang og ressurser slik at de kan hjelpe de som er rammet. Vi ber verdens ledere om å ta avgjørende grep for å få slutt på volden, og følge FNs resolusjoner og internasjonal humanitær rett.

MUNCH
Henie Onstad Kunstsenter
Astrup Fearnley Museet
Stavanger Kunstmuseum
Lillehammer Kunstmuseum
Haugar kunstmuseum
Vigelandmuseet