Nytt klinisk forsøk viser at daglig inntak av Calanus® Oil gir forbedring av hjertefunksjon og insulinfølsomhet.