Studie viser at inntak av olje fra raudåte motvirker fedmeutløste, negative endringer i tarmfloraen