Calanus AS’ datterselskap Salgard AS fikk rettskraftig medhold i patentsak mot Staten – anke avvist av Høyesterett