Stor avtale med Sykehuspartner: Conscia og Sopra Steria skal modernisere IT-nettverket til Helse Sør-Øst