Ford-rapport: Europeere er villig til å fly mindre, spise mindre kjøtt og kjøpe mindre nye klær for å bekjempe klimaendringer