Norwegian er et norsk flyselskap som er kjent for å være det største i landet og et av de ledende lavprisselskapene i Europa. Med rundt 4500 ansatte, tilbyr selskapet et omfattende rutenett som dekker de nordiske landene og ulike destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har Norwegian transportert over 300 millioner passasjerer. Selskapets hovedmål har alltid vært å tilby rimelige flybilletter og gi reisende større valgfrihet under reisen.

Et viktig fokusområde for Norwegian er å fremme bærekraftige løsninger og bidra til grønn omstilling innen luftfarten. Målet er å redusere CO2-utslippene med 45 prosent innen 2030. Dette oppnås blant annet gjennom fornyelse av flyflåten, fremme av bærekraftig flydrivstoff, reduksjon og gjenvinning av avfall, samt bruk av vær- og vinddata for mer effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på sosiale medier: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.