Fotball, mat og lekser

(Fornebu, 28. september 2018) 115 klubber er påmeldt til Telenor Xtra, fotballfritidsordningen som gir et godt og kvalitetssikret tilbud...