Måned: desember 2016

Statens vegvesen først ute på IBMs norske prestisjeanlegg
IT & Teknologi

Statens vegvesen først ute på IBMs norske prestisjeanlegg

Konsulentselskapet Sopra Steria har etablert Statens vegvesen som den aller første kunden på IBMs nybygde datasenter i Fetsund. – For oss er resultatene det som teller, og da er det viktig å ha en leverandør i ryggen med den nødvendige kompetansen, erfaringen og kapasiteten. Samtidig tror jeg nok det er positivt å være først ute og dermed bli et prestisjeprosjekt for Sopra Steria, sier prosjekteier hos Statens vegvesen, Benny Andreassen. To viktige systemer hos Statens vegvesen er flyttet over til IBM Softlayers nye datasenter i Fetsund. Det ene systemet er et register over samtlige kunder i Statens vegvesen. Det andre systemet brukes til å utstede godkjenninger ved import og ombygging av kjøretøyer med norsk vognkort. – Flyttingen har gått svært bra. Vi hadde en god og grundig oppstart ...
Nordmenn sier ja til offentlig digitalisering
IT & Teknologi

Nordmenn sier ja til offentlig digitalisering

Nordmenn er langt mer positive til digitaliseringen av offentlig sektor enn hva som er tilfelle blant innbyggere i andre land. Det viser en omfattende europeisk undersøkelse. I en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for Sopra Steria svarer ni av ti nordmenn at de er positive til at det offentlige i økende grad bruker teknologi og internett til å kommunisere med innbyggerne. En slik oppslutning rundt digitalisering eksisterer ikke blant innbyggerne i de andre landene i undersøkelsen. – Blankofullmakt til Sanner – Dette er så nært moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer en folkelig blankofullmakt om å øke digitaliseringstempoet i offentlig sektor. Mange opplever utvilsomt at de får hverdagen sin forenklet i forbindelse med for eksempel utfylling av selvangivelsen. Folk flest ser a...