​Sopra Steria vinner stor applikasjonsavtale med Statens vegvesen

Statens vegvesen velger konsulentselskapet Sopra Steria for forvaltning og utvikling av åtte applikasjoner knyttet til førerkortet.

– Samfunnet og brukerne våre forlanger raskere og bedre løsninger. Derfor har vi samlet alle førerkortapplikasjonene våre i én trafikantportefølje som Sopra Steria nå skal håndtere. Vi forventer en betydelig effektiviseringsgevinst som følge av dette grepet, sier Benny Andreassen, prosjekteier i Statens vegvesen.

Trafikantporteføljen er en av de største enkeltporteføljene til Statens vegvesen. Applikasjonene dekker hele livsløpet til norske bilførere, fra kjøretrening og prøver til fornying av førerkortet. Systemene brukes på 72 trafikkstasjoner over hele landet, og deler også informasjon med tilsvarende systemer i andre europeiske land.

Les også: Sopra Steria inngår ny driftsavtale med Trondheim kommune

Hard konkurranse
Andreassen forteller at Sopra Steria leverte det totalt sett beste tilbudet i hard konkurranse med tre andre prekvalifiserte selskaper. Sopra Steria ble rangert høyest på både løsningsbeskrivelse, kompetanse og pris.

– Sopra Steria er en solid og betydelig samarbeidspartner som gjennom mange år har opparbeidet stor innsikt i våre fagområder. Selskapet har utviklet flere av systemene vi benytter i dag, sier han.

Et stort ansvar
Administrerende direktør Kjell Rusti i Sopra Steria kaller avtalen med Statens vegvesen prestisjefylt og attraktiv.

– En samlet trafikantportefølje gir klare stordriftsfordeler for Statens vegvesen, samtidig som vi får mulighet til å jobbe tettere opp mot kunden. Statens vegvesen har gitt oss et stort ansvar, og vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet, sier han.

Kontrakten varer i fire år, med mulighet for inntil to års fornyelse.

Sopra Steria er et ledende internasjonalt konsulentselskap med en av markedets mest omfattende tjenesteporteføljer innen digitalisering. Selskapet tilbyr strategiutvikling, IT-rådgivning, infrastruktur- og systemutvikling, digitale løsninger og drift. Sopra Steria bistår store private og offentlige organisasjoner i Skandinavia med å ta et digitalt lederskap innen sin bransje. Selskapet har 40 000 medarbeidere i 20 land, og hadde en omsetning på € 3,7 milliarder i 2016.

I Skandinavia sørger 1300 medarbeidere for en årlig omsetning på 1,8 milliarder kroner