​Skal forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet