​Regionale Made in Norway-vinnere kåret

Med prosjektet Made in Norway har Avinor ønsket å løfte fram norske verdiskapere fra hele landet. Rundt tusen bedrifter registrerte seg i Made in Norway-portalen. Nå har en jury kåret verdige regionale vinnere og en folkets favoritt er plukket ut.

Vinnerne er:

  • Region Nord – Mo Industripark
  • Region Midt – ProtoMore Innovasjonslab
  • Region Vest – Zaptec
  • Region Sør – Elkem Solar
  • Region Øst – Keep-it Technologies
  • Folkets favoritt – Via Ferrata Loen

– Vinnerne står i spissen for den innovasjonen og verdiskapingen som Norge trenger. Det er både imponerende og inspirerende å se hva de får til, og ikke minst flott å bidra til at de løftes fram, sier Cathrine Pia Lund, direktør for Merkevaren Norge i Innovasjon Norge. Hun har ledet en jury med representanter fra samarbeidspartnerne Norges forskningsråd, DOGA, Ferd, Abelia og Virke, samt Avinor.

Vinnerne ble valgt ut i fra en helhetlig vurdering av bærekraft basert på økonomi-, miljø- og samfunnseffekter. Det er også gjort en vurdering av bedriftenes innovasjonsgrad, gjennomføringsevne og evne til å formidle sitt produkts egenskaper og potensiale.

De fem regionale vinnerne får nå verdifull profilering gjennom både samarbeidspartnerne, Oslo Lufthavn og lokal og nasjonal presse.

Denne uken har vinnerne fått et flott diplom overlevert av deres lokale ordfører sammen med deres lokale Lufthavnsjef. En av de regionale vinnerne vil uken deretter kåres som nasjonal vinner.

Folkets favoritt Via Ferrata Loen ble plukket ut på grunnlag av størst deling i sosiale media, og får både verdifull profilering og en pengepremie.

Avinor er opptatt av å legge til rette for regional verdiskaping.

– Avinors samfunnsoppdrag er å eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av lufthavner, og med et bidra til å koble mennesker til muligheter. Våre lufthavner binder Norge sammen, og Norge sammen med verden. Slik legger vi til rette for verdiskaping i hele landet. Gjennom Made in Norway har vi ønsket å løfte fram alle dem som griper muligheten og skaper verdiene vi lever av, sier en konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Pedersen.

Intervju/film:

Intervju Elkem Solar

https://fil.email/2Jr6WevC

Zaptec

https://fil.email/BLzVwWVV


Via Ferrata Loen

https://fil.email/yLu3lnZd

Protomore InnovasjonsLab

www.vimeo.com/250484575

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.