​Passasjervekst i november

Antallet passasjerer som reiste over Avinors lufthavner økte med 3,2 prosent i november, sammenliknet med fjoråret. Totalt reiste 2,66 millioner passasjerer over lufthavnene i perioden.

Innlandstrafikken vokste 3,9 prosent i november, mens utenlandstrafikken steg 2,1 prosent. Innenlands var det spesielt sterk vekst på de store rutene fra Oslo til Bergen, Trondheim og Tromsø.

– Utenlands var det stor vekst til Finland, Tyskland og Nederland i november. Vi ser at antall passasjerer mellom Avinors lufthavner og trafikknutepunktene i Helsinki, Frankfurt, München og Amsterdam øker, mens trafikken til København går litt tilbake, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Blant Avinors ti største lufthavner var det sterkest prosentvis passasjervekst på Harstad/Narvik, Tromsø og Ålesund, som alle hadde over 8 prosent vekst. Oslo og Bergen økte med ca. 4 prosent.

Det er sterk vekst på flere av de mindre lufthavnene i Nord-Norge. Hammerfest, Mosjøen, Stokmarknes, Mehamn og Berlevåg hadde alle over 10 prosent passasjervekst i november.

Antall kommersielle flybevegelser (rute, charter, frakt og offshore helikopter) var uendret fra november i fjor.

Hittil i år har den samlede passasjerveksten på Avinors lufthavner vært på 4,3 prosent sammenliknet med fjoråret.

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.