​Økt sikkerhet og punktlighet for flygninger til og fra Svalbard

I løpet av det siste året, har Avinor Flysikring installert nye sensorer for GPS-signaler på Svalbard, fastlandet og Bjørnøya. Dette utstyret brukes nå til å øke både sikkerheten og punktligheten for flygninger til og fra Svalbard.

– Overvåkingen fungerer slik at flyene sender GPS-data til sensorer på bakken, som igjen sender posisjonen inn i Avinors systemer. Nøyaktig posisjonering av flyene gjør at flygelederne har full oversikt over hvor flyene er til en hver tid. Med nøyaktig oversikt økes både flysikkerheten og muligheten til å håndtere trafikken så effektivt som mulig, sier direktør for Underveistjenester i Avinor Flysikring Jan-Gunnar Pedersen.

Fordi man også vil kunne ha flyene nærmere hverandre, vil det bidra til å øke punktligheten på flyene til og fra Svalbard, fordi man i mindre grad enn tidligere har får behov for å vente på passerende interkontinental trafikk som gjennom samme luftrom.

SAS flygning 4414 forrige torsdag var den første som fløy til Svalbard fulgt av Avinors flygeledere hele veien fra fastlandet til Svalbard lufthavn. Begivenheten ble av markert av Avinor Flysikrings representanter, SAS sitt mannskap og ikke minst passasjerene på flygningen.

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.