​Ny lufthavndirektør for Trondheim lufthavn, Værnes

Marit Helene Stigen er ansatt som lufthavndirektør på Værnes.

Stigen (41) har vært lensmann i Stjørdal siden 2009, med unntak fra et halvt års engasjement i politidirektoratet i første halvdel 2012. I 2016 tok hun også over som som lensmann i Malvik, og hun er i dag tjenesteenhetsleder for til sammen 6 kommuner i Midt-Norge.

Hun er utdannet ved politihøgskolen og har i tillegg en master i Strategi, organisasjon og ledelse.

– Den første tiden vil jeg bruke til å bli kjent med både organisasjonen og lufthavndrift. Luftfart og Værnes spiller en viktig rolle i samfunnet, og jeg gleder meg til å lede lufthavna, sier Stigen.

– Vi er svært godt fornøyd med at Stigen har takket ja til denne stillingen. Hun har kvalifikasjoner som gjør henne vel kvalifisert til å videreføre og videreutvikle det gode arbeidet som er gjort på Trondheim lufthavn. I tillegg vil hun også bidra i konsernledelsen i Avinor for å utvikle hele konsernet årene som kommer, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Stigen tiltrer 1. februar 2018.

Kontaktperson, Marit Stigen, telefon: 48007902

———————————————————————

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen – og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.