​Norwegian frakter et av verdens viktigste dokumenter – Barnerettighetene – i DNA til Svalbard

I forbindelse med 30-årsmarkeringen av FNs barnekonvensjon, har Norwegian som stolt UNICEF-partner gleden av å frakte et av verdens viktigste dokumenter – Barnerettighetene – i syntetisk DNA, til Svalbard. Her skal DNAet lagres i permafrosten i Arctic World Archive ved frølageret. 

I dag landet Norwegians flyvning DY396 på Svalbard med en svært viktig last: Barnerettighetene lagret i syntetisk DNA. Det er det første offisielle dokumentet som lagres på denne måten og DNAet skal oppbevares på et av verdens sikreste steder, i permafrosten i Arctic World Archive. 

Norwegians engasjerte og dedikerte besetning var ansvarlig for å frakte den verdifulle lasten til Svalbard, til stor begeistring for passasjerene. Kaptein Sissel Maria Finnseth og kabinsjef Beate Vinkler Rasmussen har deltatt på UNICEF-oppdrag tidligere og kunne stolt vise frem DNAet til passasjerene om bord. 

– Jeg er stolt over å få ta del i denne historiske flyvningen. Barnas rettigheter er noe av det viktigste vi har og de må beskyttes, sier Vinkler Rasmussen. 

For kaptein Sissel Maria Finnseth, som satt bak spakene på flyvningen, var dette et ekstra viktig jobboppdrag: 

Kabinsjef Beate Vinkler Rasmussen viser DNAet til passasjerer på vei til Svalbard. Foto: Carl J Asquini

– Det er fantastisk at vi kan bidra til å sette barns rettigheter i fokus med en slik flyvning. UNICEF er en del av Norwegian sitt DNA og vi vil fortsette å gjøre det vi kan for å gi enda flere barn den fremtiden de fortjener, sier hun. 

– Norwegians bidrag har vært grunnleggende
– Vi har alltid vært stolte av vårt partnerskap med Norwegian. Deres bidrag har vært helt grunnleggende for å få DNAet trygt i havn. I tillegg har de ansatte alltid stilt opp med et enormt engasjement, noe som gjør det veldig gøy å samarbeide med dem i alt vi gjør, sier UNICEF Norges generalsekretær, Camilla Viken.

Det er UNICEF Norge som har tatt steget for å fremheve barnekonvensjonens betydning og sikre at innholdet er tilgjengelig i all overskuelig fremtid. På Verdens Barnedag den 20. november, blir DNA-kapselen arkivert i Arctic World Archive. Dette hvelvet er et samarbeid mellom Piql, som spesialiserer seg på lagring og bevaring av digtal data, og Store Norske Spitsbergen Kulkompani.

Ved digital lagring kan teknologien fort bli utdatert og være sårbar. Derfor har forskere nå utviklet metoder som gjør det mulig å lagre informasjon i naturens eldste lagringsenhet, nemlig DNA.

– I dag er det faktisk lettere å hente ut informasjon fra forhistoriske levninger enn fra en gammel mobiltelefon. Å lagre digital data i syntetisk DNA er som å kode i vanlige datamaskiner, det er bare et annet språk, det er akkurat som å oversette fra kinesisk til engelsk, sier Nick Goldman. Han er Senior Scientist ved EMBL’s European Bioinformatics Institute i Cambridge i England, som er ansvarlig for kodingen av dokumentet.

Kontakt for pressen:
Senior kommunikasjonsrådgiver Astrid Mannion-Gibson, tlf: 466 32010
UNICEFs kommunikasjonsdirektør Jean-Yves Gallardo, tlf: 992 89 629

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 37 millioner reisende i 2018. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 170 fly med en gjennomsnittsalder på 3,8 år og er blant de mest moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube