​Gigantavtale med Sopra Steria skal løfte Oslo kommunes digitale satsing

Oslo kommune har valgt konsulentselskapet Sopra Steria til å modernisere kommunens IT-driftsplattform. Slik skal Oslos befolkning lettere få nye digitale tjenester.

Avtalen har opptil 10 års varighet og er en svært omfattende drifts- og transformasjonsavtale.

– Vi skal ikke lenger eie infrastrukturen eller bruke tid på ordinære driftstjenester, dette overlater vi til Sopra Steria. Nå vil vi konsentrere oss om tjenesteutvikling og leveranser til de ansatte i Oslo kommune og til innbyggerne. Ved å gjøre hverdagen lettere for kommunens 53 000 ansatte, frigjør vi tid som kan brukes på innbyggerne, sier Marit Forseth, direktør for Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Hun forteller at når en moderne, standardisert og fleksibel driftsplattform er på plass, vil det bli mulig å etablere nye tjenester langt raskere enn tidligere. Samtidig vil kommunen tidlig kunne dra nytte av teknologiske nyvinninger.

– Forholdene vil også legges bedre til rette for å utveksle data og funksjonalitet på tvers av sektorer i kommunen, som kan gi tjenester som dekker større deler av innbyggernes dagligliv og livsløp, sier Forseth.

Massivt løft
Sopra Steria vant kontrakten etter en tøff anbudskonkurranse. Selskapet skal drifte og vedlikeholde alt fra infrastruktur og nettverk, til applikasjoner og sikkerhetstjenester. I tillegg vil Sopra Steria levere transformasjons- og innovasjonstjenester til kommunen innen driftsområdet.

Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia, kaller avtalen en milepæl for selskapet – og en unik mulighet til å skape digital transformasjon i en av Europas raskest voksende byer.

– Vi er utrolig stolte over å få være med på det massive løftet som Oslo kommune nå skal gjennomføre. Denne innsatsen vil påvirke hvordan det blir å bo og arbeide i hovedstaden de nærmeste tiårene, sier han.

Les også: Lørenskog kommune: Digitaliserer et Norge i miniatyr

Sterke digitaliseringsambisjoner
Oslo har sterke ambisjoner når det kommer til digitalisering og utvikling av nye tjenester til befolkningen. Samtidig bruker kommunen over 80 prosent av sitt totale IT-budsjett på 1,3 milliarder kroner til drift og vedlikehold.

– Vi vi hjelpe kommunen med å frigjøre midler, slik at den viktige digitaliseringsreisen gjennomføres og morgendagens offentlige tjenester blir utviklet. Derfor skal vi levere både kostnadseffektivisering av IT-systemene og innovasjonsstøtte til kommunen innen driftsområdet, sier Rusti.

LANGSIKTIGE PARTNERSKAP: Avtalen har opptil 10 års varighet og er en svært omfattende drifts- og transformasjonsavtale.

Skal finne den beste innovasjonen
Marit Forseth sier at de vektla transformasjons- og innovasjonsevne høyt i konkurransen:

– Vi skal fra dagens tilstand over i noe helt annet, så leverandøren må være god både konseptuelt og i gjennomføringen. Fra Sopra Steria opplevde vi et samkjørt team, som fortalte en overbevisende historie om hvordan man går fra et konsept og ned i konkret realisering, der det hele hang sammen. Sopra Steria kom også med flere egne anbefalinger av transformasjoner, som viste at de hadde forstått behovet til kommunen, sier hun.

Siden Oslo nå flytter sitt interne fokus fra produksjon til innovasjon og styring, må kommunen gjennom en gjennomgripende omstillingsprosess. Et eget transformasjonsråd for driftsområdet, opprettet og ledet av Sopra Steria, skal holde i transformasjonsprosessen kommunen skal igjennom.

Om lag 70 prosent av kommunens virksomheter omfattes av den nye drift- og transformasjonsavtalen. Kjell Rusti tror at flere vil komme til:

– Avtalen er lagt opp slik at det blir enkelt for etater, bydeler og andre virksomheter å bli med etter hvert, noe som vil øke stordriftsfordelene. På sikt ønsker vi også å få med andre kommuner, noe som vil bety bedre digitale tjenester til innbyggere over hele landet. For at det skal skje må vi vise verdiene vi kan skape sammen. Det tok over ett år å vinne denne kontrakten, men det harde arbeidet starter nå, sier Rusti.

Les også: Sopra Steria inngår ny driftsavtale med Trondheim kommune

IT-løsninger i nettskyen
Gjennom RightCloud-konseptet til Sopra Steria får Oslo kommune tilgang til alle de store nettskyplattformene, som Microsoft Azure, Google Cloud Platform og Amazon Web Services. Dette gjør det mulig å velge den til enhver tid mest passende leverandøren, samtidig som kommunen er sikret kontroll over kostnader og sikkerhets- og integrasjonshensyn.

Selskapene Datametrix, Telenor og Neisa er med som underleverandører på avtalen.