​Calanus® Oil er trygt å bruke for idrettsutøvere

Idrettsutøvere på alle nivåer er kritiske til valg av kosttilskudd. Ofte kan det være bekymringer i forhold til innhold og dokumentasjon. Det er fornuftig å alltid holde seg på den sikre siden.

Garantert fri for dopingmidler
I midten av januar 2017 ble Calanus® Oil godkjent og sertifisert av Informed Sport som gir garantier for at oljen er testet og garantert fri for forbudte stoffer, definert av World Anti-doping Agency (WADA). Det betyr at alle idrettsutøvere trygt kan bruke oljen som et godt og potent tilskudd av omega-3.

Oksygenopptak
I disse dager er et forskningsprosjekt som skal klarlegge «Effekter av olje fra raudåte (Calanus finmarchicus) på utholdenhet og oksygenopptak hos menneske» kommet godt i gang. Hensikten med studien er å undersøke om raudåteoljen gir tilsvarende effekt på oksygenopptaket hos mennesker som den man ser i prekliniske forsøk. Studien vil gå over et halvt år, og 80 friske, frivillige forsøkspersoner deltar ved at maksimalt oksygenopptak og andre relevante kondisjonsparametere måles under inntak av Calanus® Oil eller en narresubstans (placebo).

Maksimalt oksygenopptak er valgt som primærendepunkt, fordi tidligere prekliniske studier har vist økt maksimalt oksygenopptak etter inntak av raudåteolje. Denne effekten kan potensielt være interessant for personer som ønsker økt fysisk prestasjonsevne eller for personer som av andre årsaker har redusert oksygenopptak.

Fettsyremonoestere er det mest energitette biologiske «drivstoff» i naturen. Organismer som er utholdende og må klare seg i lang tid uten tilgang på næring, benytter fettsyremonoestere som energilager og som reserve for essensielle fettsyrer. Arten Calanus finmarchicus er et eksempel på en slik biologisk tilpasning. På forsommeren bygger den opp langtidslager av livsnødvendige fettsyrer og fortettet biologisk energi i form av fettsyremonoestere, til bruk under den påfølgende overvintring i havdypet.

Den praktiske gjennomføringen foregår ved Forskningssenteret K.G. Jebsen – senter for hjertetrening (CERG) ved NTNU. CERG har i samarbeid med Kardiovaskulær forskningsgruppe ved det Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges arktiske universitet det faglige ansvaret. Calanus AS er bidragsyter til prosjektet.

Calanus Helse AS er et heleid datterselskap av Calanus AS og er landsdekkende leverandør av kosttilskuddet Calanus Oil.

Oljen er produsert av råstoff som er høstet utenfor kysten av Nord-Norge, og oljen fra hoppekrepsen Calanus finmarchicus er en ny generasjon marin olje som skiller seg klart fra fiskeolje og krillolje ved at den tas meget effektivt opp i kroppen i sin naturlige form.

Selskapet er lokalisert på Sortland med administrasjon, kundesenter og pakkeavdeling. Vi har en tett tilknytning til morselskapet Calanus AS, med blant annet felles FOU-avdeling.
I tillegg har Calanus Helse AS et eget dyktig fagteam bestående av lege, farmasøyt og marinbiolog.